Spotkanie Rady Głównej, Rady Prezesów i Głównej Komisji Rewizyjnej - 08 czerwca 2024 r. Nowy Sącz

Smaller Default Larger

Informacja o obradach Rady Głównej i Rady Prezesów w Warszawie w dniu 09.12.2023 r.

   W dniu 09.12.2023r.  w Hotelu Hetman na warszawskiej Pradze Północ odbyło się cokwartalne spotkanie Rady Głównej i Rady Prezesów Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej. W spotkaniu brali udział członkowie Rady Głównej, Głównej Komisji Rewizyjnej, Członkowie Rady Prezesów SHDK RP oraz przedstawiciele klubów.
   Wiceprezes Rady Głównej Stanisław Franciszek Kowalczyk przywitał wszystkich obecnych na sali i otworzył spotkanie.

Na przewodniczącego spotkania oraz sekretarza po wyrażeniu zgody zostali wybrani:
   - Stanisław Franciszek Kowalczyk-Przewodniczący
   - Marek Krzysztof Roman-Sekretarz
Przewodniczący obrad przedstawił obecnym na sali Porządek obrad Rady Prezesów i Rady Głównej Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 09.12.2023 r. w Warszawie.
W kolejnym punkcie  wybrano osoby do pracy w  komisjach:
- do  Komisji Uchwał i Wniosków po wyrażeniu zgody zostali wybrani:
    - Maciej Rysiukiewicz
    - Stanisław Pisarczyk
- do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej po wyrażeniu zgody zostali wybrani:
    - Maciej Chełmecki
    - Jacek Stochmal

   Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej poinformował, że na  sali obrad są obecni członkowie Rady Głównej - 4 osoby co stanowi 80 % głosów ważnych do podejmowania uchwał oraz 21 Członków Rady Prezesów SHDK RP z głosem doradczym. Przewodniczący Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej stwierdził, że wszystkie uchwały podjęte podczas obrad będą prawomocne, a w przypadku równej liczby głosów „Za” i głosów „Przeciw” decydujący głos będzie miał Przewodniczący obrad.

Następnie omówiono sprawy przyznawania odznak SHDK RP – „Zasłużony dla SHDK RP” i „Zasłużony Działacz SHDK RP”. Prowadzono także rozmowy o propozycji ewentualnego stałego miejsca w centrum kraju na kolejne spotkania robocze RG i RP ustalając jednocześnie, że nadal będą to cztery razy w roku z obowiązkowym spotkaniem marcowym zawsze w Dąbrowie Górniczej. Omówiono też sprawy pełnomocnictw dla Rad Klubów do reprezentowania Klubów w działaniach zewnętrznych. Przyjęta została propozycja ujednolicenia adresów poczty elektronicznej; w okresie po spotkaniu zostały wysłane do Klubów propozycje takich adresów. Większość Klubów wyraziła poparcie dla adresu mailowego typu – „hdkmiejscowość@shdkrp.eu”, „Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.”, lub w konkretnych przypadkach „Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.”. Adresy takie pozwolą na dokładną identyfikację Klubów oraz będą mogły być używane niezależnie na zmiany osobowe w Radach Klubów.
Ustalone zostały daty i miejsca spotkań w 2024 r. czyli:
- 09.03 – Dąbrowa Górnicza;
- 08.06 – Nowy Sącz;
- 24.08 – Gdynia połączone z jubileuszem 35-lecia SHDK RP;
- 07.12 – Warszawa

   Potem po krótkiej przerwie omówione zostało bieżące funkcjonowanie Stowarzyszenia, sprawy kwot z tytułu 1,5% podatku dochodowego przekazywanego dla Stowarzyszenia, składek członkowskich, polityki rachunkowości. Omówiono propozycje obchodów jubileuszu 35-lecia SHDK RP, zaproponowano wstępną listę osób, które należy zaprosić na to spotkanie i wstępnie poruszono sprawy organizacyjne dotyczące miejsca obchodów. Na spotkaniu zostały podjęte 4 uchwały, a w wolnych wnioskach padła propozycja wystąpienia do Prezydenta Dąbrowy Górniczej o ewentualne wsparcie finansowe dla RG.

Spotkanie zakończył Prezes RG Julian Aleksander Michaś, składając zebranym życzenia Świąt Bożego Narodzenia i obwitego Nowego 2024 Roku

Opracował Marek Krzysztof Roman