Spotkanie Rady Głównej, Rady Prezesów i Głównej Komisji Rewizyjnej - 08 czerwca 2024 r. Nowy Sącz

Smaller Default Larger

09 marca 2024 r. Rada Prezesów Rada Główna Główna Komisja Rewizyjna

W dniu 09.03.2024 w Dąbrowie Górniczej odbyła się kolejna Rada Główna i Rada Prezesów SHDK RP. Na przewodniczącego obrad wybrano Juliana Aleksandra Michasia a na sekretarza Danutę Marię Szostek.

  Po przedstawieniu porządku obrad wniesiono jedną poprawkę dotyczącą sprawozdania Głównej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli dokumentacji kilku klubów. Do Komisji Uchwał i wniosków wybrani zostali Jacek Stochmal i Maciej Strysik, a do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej wybrano Macieja Chełmeckiego i Stanisława Kowalczyka. Po przeliczeniu obecnych poinformowano, że na Sali obecnych jest 100% Rady Głównej i 22 członków Rady Prezesów z  głosem doradczym.
   W czasie dyskusji Marek Roman omówił współpracę z MZ i NCK w sprawach wniosków o przyznanie odznak dla Dawców. Skarbnik Darosław Malara omówił sprawy podatku CIT.
Prezes Julian Michaś omówił wstępne ustalenia dotyczące obchodów jubileuszu 35-lecia Stowarzyszenia. 
- Ustalono, że w ujednoliconych adresach mailowych będą ujęte nazwy miast i nazwy klubów jeśli jest taka potrzeba. 
   Po przerwie dalej omawiano propozycje obchodów jubileuszu Stowarzyszenia, sprawy promocji w mediach społecznościowych oraz sprawy pomocy dla Rodaków z Białorusi.
Nie zostały podjęte żadne uchwały.

Po zamknięciu obrad Prezes Rady Głównej podziękował wszystkim za przybycie i życzył dobrego powrotu do domu.

Opracował Marek Krzysztof Roman