Kongres Rady Prezesów oraz Rady Głównej SHDK RP - 24 września 2022 r. (sobota) Rzeszów

Smaller Default Larger

W dniu 08.10.2021r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbędzie się Uroczyste Spotkanie Członków Klubu SHDK przy NSK Bearing’s.

    Klub HDK przy NSK Bearing's Polska S.A.w Kielcach (dawna FŁT „ISKRA”), działa od 1973 roku. Powstał jako klub zakładowy w czasach, kiedy w „ISKRZE” pracowało ponad 5 tys. ludzi. Klub jako jedyny, działając przy zakładzie, przetrwał czasy transformacji i mając ogromne wsparcie we władzach firmy, Urzędu Miasta Kielce, Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach oraz władzach Wojewódzkich, stał się klubem o którym mówi się w całym województwie. Od początku działalności w 1973r. do czasu przemian niósł pomoc nie tylko dla pracowników firmy ale również odpowiadał na każde wezwanie ówczesnej Stacji Krwiodawstwa w Kielcach. Wielokrotnie odnotowano wyjazdy do dużych centrów medycznych bo po prostu była taka potrzeba. Wprowadzenie ustawy „Prawo o Stowarzyszeniach” w 1989 r. umożliwiło skupienie się w klubach innych niż czerwonokrzyskie. W 1996 r. klub wstąpił do Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczpospolitej Polskiej. Od początku XXI wieku klub otworzył się na osoby, które nie są pracownikami firmy i stał się klubem otwartym dla wszystkich chętnych, którzy chcą oddawać krew pod egidą Klubu i Stowarzyszenia. Należy podkreślić fakt, że współpraca klubu z RCKiK, Zarządem Okręgowym PCK, władzami Wojewódzkimi, Miejskimi jak i firmy nadal układa się bardzo dobrze. Członkowie klubu odpowiadają na każde wezwanie RCKiK, oddając krew systematycznie i stale, uzupełniając zapasy najcenniejszego z leków. W ciągu 48 lat działalności członkami klubu było ponad 700 osób. W ciągu tego okresu klubowicze oddali ponad 9.8 tys. litrów krwi. Rok 2020 zamykamy wynikiem ponad 186 litrów krwi. Rok 2021 również ponad 180 litrów krwi. Biorąc pod uwagę czas pandemii, wynik należy uznać za bardzo dobry. Dorobek klubu to również kilkanaście osób, które są zarejestrowane jako potencjalni dawcy szpiku i komórek macierzystych. Co roku do klubu zapisuje się kilka młodych osób, w ten sposób uzupełniając stan osobowy klubu. Należy podkreślić, że głównym celem tych ludzi jest chęć pomocy i ratowania życia ludzkiego najcenniejszym z leków. Krwiodawcy klubu ”ISKRY” robią to nieprzerwanie od 48 lat i to pomimo wielu problemów, z którymi przychodzi się mierzyć krwiodawcom na co dzień. Jako klub otwarty na ludzi zgromadził wśród swoich członków, krwiodawców pochodzących z całego województwa świętokrzyskiego. Klub jest marką samą w sobie i może trudno w to uwierzyć ale rzeczywistość jest taka, że chęć przetrwania w jedności działania klubu i służenia pomocą ludziom potrzebującym krwi trzyma ten klub w dotychczasowej kondycji, która pokazuje, że można robić rzeczy ważne i pożyteczne bez hałasu i poklasku. W imieniu wszystkich, którym nieśliście pomoc, bardzo Wam krwiodawcy dziękuję.
  Na uroczyste spotkanie krwiodawców zostali zaproszeni: Wojewoda Świętokrzyski, Prezydent Kielc, Przewodniczący Rady Miasta Kielce, Prezes Rady Głównej SHDK RP, Prezes Świętokrzyskiego Zarządu Okręgowego PCK, Dyrektor RCKiK w Kielcach, Przedstawiciele firm NSK Bearing's w Kielcach, Iskra Centrum Narzędzi Specjalnych w Kielcach.
    Honorowym Patronatem spotkanie objęli:

   Wojewoda Świętokrzyski, Prezydent Miasta Kielc, Przewodniczący Rady Miasta Kielce.
    Patronatem Medialnym spotkanie objęli:

    Radio Kielce, Echo Dnia, TVP3 Kielce.

    Na spotkaniu będą wręczone odznaczenia Państwowe i Resortowe:
Odznaczenia od Ministra Zdrowia
Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu :

Grecak Grzegorz
Wodecki Jakub

 Odznaka od Ministra Zdrowia
„Za zasługi dla ochrony zdrowia”
    
Czekaj Zdzisław
Dusza Ciechanowska Anna
Domagała Dariusz              
     Nowakowski Janusz

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia:
    
    Chatys Marcin
    Gawęcki Kamil
    Trzcina Waldemar
    Witkowski Krzysztof
    Wychowaniec Marek

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia:
    
    Borowiec Adam
    Głombiński Piotr
Piwowar Artur
Piwowarski Łukasz
                   
Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia:
    
    Chacaga Paweł
    Żołądek Dorota

 


Materiał opracował Wojciech Krełowski.

Opublikował Julian Aleksander Michaś

 

   W dniu 12 czerwca 2021 w Śremie odbyło się posiedzenie Rady Głównej i Rady Prezesów Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie zorganizował Klub HDK ODLEWNIK przy Odlewni Żeliwa „Śrem” w Śremie.

W spotkaniu wzięła udział Rada Główna SHDK RP w składzie:

   Prezes RG SHDK RP Tomasz Ogrodnik, wiceprezes RG SHDK RP Wojciech Krełowski, wiceprezes RG SHDK RP Leszek Nowak, sekretarz SHDK RP Kamila Sawicka, skarbnik SHDK RP Darosław Malara i prezes Honorowy SHDK RP Władysław Jan Lankau

Byli także obecni Prezesi lub osoby upoważnione z 17 klubów HDK z całego kraju oraz kilkunastu gości.

Spotkanie odbyło się po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19.

   Obrady otworzył Tomasz Ogrodnik – Prezes Rady Głównej SHDK RP. Po wybraniu na przewodniczącego obrad kolegi Wojciecha Krełowskiego oraz wybraniu Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej rozpoczęły się obrady. W trakcie obrad Prezes Tomasz Ogrodnik przedstawił działalność SHDK RP w okresie pandemii oraz przedstawił także sprawozdanie merytoryczne za rok 2020.

Przedstawiając sprawozdanie Tomasz Ogrodnik wymienił kluby HDK, które wcześniejszymi decyzjami zostały usunięte ze Stowarzyszenia za niedotrzymanie obowiązku sprawozdawczego wymaganego przez przepisy prawa. Były to Kluby:

  1. Policyjny Klub HDK w Grudziądzu,
  2. Klub HDK „Kropla Życia” w Ostrowie Wielkopolskim,
  3. Klub HDK Ziemi Piekarskiej przy KWK „Piekary” w Piekarach Śląskich,
  4. Powiatowo-Miejski Klub HDK w Pruszkowie,
  5. Klub HDK „Pijafka” przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie,
  6. Mundurowy Klub HDK Życie” w Wojciechowie.

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 przedstawił skarbnik Darosław Malara.

W trakcie obrad odwiedzili nas pracownicy lokalnej telewizji i filmowali m.in. wręczanie dwóm krwiodawcom odznak HDK Zasłużony dla Zdrowia Narodu przysługującej po oddaniu 20 litrów krwi. Organizator – Klub HDK ODLEWNIK pod kierownictwem Prezesa Agnieszki Ziętek zapewnił smaczny poczęstunek.

Po zakończonych obradach wyjeżdżających ze Śremu spotkały bardzo ulewne deszcze i nawałnice, które znacznie utrudniły drogę powrotną do swoich miejsc zamieszkania.

Materiał opracował Marek Roman
Zdjęcia Julian Aleksander Michaś

 

.

   W dniu 14 marca 2020 roku odbyło się spotkanie Rady Prezesów i Rady Głównej w Dąbrowie Górniczej. Mimo sytuacji w Polsce i na świecie związanej z korona wirusem przybyło 24 przedstawicieli klubów z całego kraju. Został podsumowany rok 2019 oraz odbyły się głosowania w tym najważniejsze dotyczące 1% OPP.

   Nad całością czuwał i prowadził Tomasz Ogrodnik - prezes SHDK RP.