Jubileusz 35. lat Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej - Gdynia 23-25 sierpnia 2024 r. w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Smaller Default Larger

   W dniu 12 czerwca 2021 w Śremie odbyło się posiedzenie Rady Głównej i Rady Prezesów Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej. Spotkanie zorganizował Klub HDK ODLEWNIK przy Odlewni Żeliwa „Śrem” w Śremie.

W spotkaniu wzięła udział Rada Główna SHDK RP w składzie:

   Prezes RG SHDK RP Tomasz Ogrodnik, wiceprezes RG SHDK RP Wojciech Krełowski, wiceprezes RG SHDK RP Leszek Nowak, sekretarz SHDK RP Kamila Sawicka, skarbnik SHDK RP Darosław Malara i prezes Honorowy SHDK RP Władysław Jan Lankau

Byli także obecni Prezesi lub osoby upoważnione z 17 klubów HDK z całego kraju oraz kilkunastu gości.

Spotkanie odbyło się po rocznej przerwie spowodowanej pandemią COVID-19.

   Obrady otworzył Tomasz Ogrodnik – Prezes Rady Głównej SHDK RP. Po wybraniu na przewodniczącego obrad kolegi Wojciecha Krełowskiego oraz wybraniu Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Mandatowo- Skrutacyjnej rozpoczęły się obrady. W trakcie obrad Prezes Tomasz Ogrodnik przedstawił działalność SHDK RP w okresie pandemii oraz przedstawił także sprawozdanie merytoryczne za rok 2020.

Przedstawiając sprawozdanie Tomasz Ogrodnik wymienił kluby HDK, które wcześniejszymi decyzjami zostały usunięte ze Stowarzyszenia za niedotrzymanie obowiązku sprawozdawczego wymaganego przez przepisy prawa. Były to Kluby:

  1. Policyjny Klub HDK w Grudziądzu,
  2. Klub HDK „Kropla Życia” w Ostrowie Wielkopolskim,
  3. Klub HDK Ziemi Piekarskiej przy KWK „Piekary” w Piekarach Śląskich,
  4. Powiatowo-Miejski Klub HDK w Pruszkowie,
  5. Klub HDK „Pijafka” przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sycowie,
  6. Mundurowy Klub HDK Życie” w Wojciechowie.

Sprawozdanie finansowe za rok 2020 przedstawił skarbnik Darosław Malara.

W trakcie obrad odwiedzili nas pracownicy lokalnej telewizji i filmowali m.in. wręczanie dwóm krwiodawcom odznak HDK Zasłużony dla Zdrowia Narodu przysługującej po oddaniu 20 litrów krwi. Organizator – Klub HDK ODLEWNIK pod kierownictwem Prezesa Agnieszki Ziętek zapewnił smaczny poczęstunek.

Po zakończonych obradach wyjeżdżających ze Śremu spotkały bardzo ulewne deszcze i nawałnice, które znacznie utrudniły drogę powrotną do swoich miejsc zamieszkania.

Materiał opracował Marek Roman
Zdjęcia Julian Aleksander Michaś