Spotkanie Rady Głównej, Rady Prezesów i Głównej Komisji Rewizyjnej - 09 grudnia 2023 r. w Warszawie godzina 09.00

Smaller Default Larger

 Ustawa o stowarzyszeniach Dz.U. 2019 poz. 713

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o stowarzyszeniach

 

1. Tekst aktu

2. Tekst ujednolicony

3. Tekst ogłoszony

4. Ustawa o Stowarzyszeniach