Spotkanie Rady Głównej, Rady Prezesów i Głównej Komisji Rewizyjnej - 09 grudnia 2023 r. w Warszawie godzina 09.00

Smaller Default Larger

To już ostatnia odsłona Alfabetu Krwiodawcy w tym roku. Żegnamy rok 2019 literą „N” i skrótem „NCK”, który pewnie większość z Was doskonale kojarzy :) Narodowe Centrum Krwi to państwowa jednostka budżetowa podlegająca ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. NCK ma siedzibę w Warszawie i jest naczelną instytucją, która obejmuje organizacyjny nadzór nad krwiodawstwem i krwiolecznictwem sprawowany w imieniu Ministra Zdrowia. To właśnie Narodowe Centrum Krwi realizuje ogólnopolską kampanię społeczną „Twoja krew – moje życie”, której częścią jest także ten fanpage :)

NCK wypełnia wiele ważnych i złożonych zadań, m.in. monitoruje potrzeby zaopatrzenia w krew, nadzoruje organizację pobierania krwi i organizuje system zaopatrzenia, opiniuje plany działania, a także opracowuje bieżące i perspektywiczne programy, proponując konkretne rozwiązania i wdrażając konieczne zmiany. Zajmuje się także prowadzeniem niezbędnych statystyk oraz opracowywaniem i opiniowaniem aktów prawnych dotyczących krwiodawstwa.

Pora na Wasze typy! Jakie pojęcia bądź słowa na literę „N” kojarzą się Wam z Honorowym Krwiodawstwem?