Jubileusz 35. lat Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej - Gdynia 23-25 sierpnia 2024 r. w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Smaller Default Larger

IX Kongres SHDK RP

   W dniu 24 września 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie odbył się IX Walny Zjazd Delegatów - Kongres Zwyczajny Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polski. Otwarcia obrad Krajowego Zjazdu Delegatów SHDK RP dokonał Tomasz Ogrodnik, Prezes Rady Głównej SHDK RP następnie wprowadzono sztandar klubu HDK Nadzieja  i odśpiewano Hymn Polski. Prezes SHDK RP przywitał wszystkich zaproszonych gości oraz delegatów. W Kongresie Zwyczajnym wzięło udział 41 klubów przedstawicieli z terenu całego kraju.

   Przedstawiono sprawozdanie merytoryczne Rady Głównej SHDK RP, finansowe oraz sprawozdanie z pracy Głównej Komisji Rewizyjnej. Udzielono ustępującej Radzie Głównej SHDK RP oraz Głównej Komisji Rewizyjnej absolutorium. Podczas obrad jednym z punktów były wyróżnienia, wręczenie odznaczeń i podziękowania za pracę w IX kadencji SHDK RP dla Prezesów poszczególnych klubów, Rady Prezesów oraz delegatów i zaproszonych gości. Została wybrana Rada Główna na X kadencję 2022-2026 oraz Główna Komisja Rewizyjna, skład poniżej, uchwalony został nowy Statut tekst jednolity.
 
  Całe wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Marszałka Województwa podkarpackiego Pana Władysława Ortyla, za które składamy bardzo serdeczne podziękowania za udostępnienie bezpłatnie sali konferencyjnej dla SHDK RP,  zorganizowanie poczęstunku dla wszystkich delegatów, przywiezienie i odwiezienie na miejsce zakwaterowania wszystkich dzisiejszych delegatów i zaproszonych gości na Kongresie. Składamy także wyrazy wdzięczności dla Członka Zarządu  Województwa podkarpackiego Stanisława Kruczka za wsparcie w organizacji całego wydarzenia.
 
Wybrano nowe władze SHDK RP na X kadencję 2022-2026 w osobach:
Rada Główna:
Prezes - Julian Aleksander Michaś
Wiceprezes - Marek Krzysztof Roman
Wiceprezes - Stanisław Franciszek Kowalczyk
Skarbnik - Darosław Malara
Sekretarz - Danuta Maria Szostek
 
Wybrano nową Główną Komisję Rewizyjną SHDK RP w osobach;
Bartłomiej Siwiński - Przewodniczący
Tomasz Lipiński - Wiceprzewodniczący
 

Zdjęcia z IX Kongresu SHDK RP w Rzeszowie

Materiał przygotował administrator