Jubileusz 35. lat Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej - Gdynia 23-25 sierpnia 2024 r. w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Smaller Default Larger
M i s j a
 
  Organizacja nasza została utworzona przez krwiodawców dla krwiodawców. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi zrzesza honorowych dawców krwi celem utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania pomocy koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji politycznych i społecznych oraz propagowania idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwania nowych krwiodawców. 
H i s t o r i a SHDK RP
           W 1989 roku w toruńskim Klubie HDK" Elana" spotkali się przedstawiciele około 50 Klubów HDK z terenu całej Polski. Celem tego spotkania było uczynienie takiego ruchu, aby zmusić PCK do podjęcia starań o poprawę sytuacji w polskim krwiodawstwie, która w latach 80-tych nie była zbyt dobra, lub nawet wyjście spod egidy PCK, jednak podczas tego spotkania okazało się, że wiele Klubów uczynić tego nie zamierza, ponieważ szczególnie w dużych zakładach pracy istniały stanowiska ds..współpracy z PCK i uczynienie takiego kroku byłoby dla nich niekorzystne.
        Po tym spotkaniu Prezesi dwóch Klubów PCK: Jan Lankau z Klubu Kolejarz z Białegostoku oraz Jerzy Pankowski z Klubu HDK przy ZG "Rudna" z Polkowic złożyli równocześnie w sądach Statuty: w Białymstoku statut Bractwa Krwiodawców oraz w Legnicy statut Stowarzyszenia Krwiodawców. Jednak wcześniej został zarejestrowany statut Stowarzyszenia i tak właśnie powstało Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi RP. Pierwszy Statut Stowarzyszenia był bardzo okrojony, ale istniał w nim zapis o tym, iż Stowarzyszenie wywodzi się z PCK oraz że będzie współpracować z każdym, kto działa na rzecz innych ludzi, w tym także PCK, jednak w skutek protestów władz PCK, dotyczących używania ich nazwy, zapis ten został ze Statutu usunięty. 
   I Kongres odbył się w Ełku w 1990 roku, na którym prezesem został Jerzy Pankowski, a wiceprezesem Jan Lankau. siedzibą Rady Głównej zostało miasto Polkowice.
 
   II Kongres odbył się w 1994 roku we Wrocławiu. Prezesem wybrano Andrzeja Kazimierczuka z Klubu HDK AGROMET-PILMET Wrocław, a siedzibą Rady Głównej został Wrocław. Podczas tej kadencji Rady Głównej, do Stowarzyszenia przystąpił nowopowstały Klub HDK z Nowego Sącza, z ówczesnym prezesem Marianem Baranem, Klub HDK przy Elektrowni "Konin" z prezesem Andrzejem Skrzypińskim, Klub HDK przy "FUGO" z prezesem Bolesławem Sikorskim oraz Klub HDK w Piekarach Śląskich.
 
   III Kongres odbył się w 1998 roku w Taciszowie, na którym prezesem został Henryk Pietrzak z Klubu HDK przy KWK Bielszowice, a siedzibą Rady Głównej była Ruda Śląska. Jednak ze względu na problemy w Klubie będącym siedzibą Rady Głównej postanowiono zwołać Nadzwyczajny Kongres, który odbył się w 2000 roku, na którym prezesem wybrany Krzysztof Stankowski z Klubu HDK przy NSK "Iskra" w Kielcach. Rada Główna miała siedzibę w Kielcach. Teraz Stowarzyszenie zaczęło rozwijać się dynamicznie. Przystąpiły Kluby HDK ze Skarżyska-Kamiennej, Ostrowca Świętokrzyskiego, Buska Zdroju, 2 Kluby z Zamościa i Klub HDK z Katowic.
 
   IV Kongres odbył się w 2002 roku w Kielcach, na którym prezesem został Jerzy Maksimowicz, z Klubu HDK przy KWK "Wujek" i siedzibą Rady Głównej zostało miasto Katowice. W tym okresie do Stowarzyszenia wstąpiły kolejne Kluby HDK: z Kędzierzyna-Koźla, KWK "Pokój" - Ruda Śląska, Klub HDK "Górnik" przy KBW "Adamów" w Turku, Klub HDK z Polic, Klub HDK przy Hucie Szkła z Inowrocławia, Klub HDK "Gwarek" Ruch Śląsk przy KWK "Wujek" z Rudy Śląskiej, Klub HDK przy Rafinerii Nafty w Jedliczu, Klub HDK "Mittal Stell Poland" SA z Dąbrowy Górniczej, Klub HDK przy Zakładach Koksowniczych "Zdzieszowice" w Zdzieszowicach oraz Klub HDK "Odlewnik" przy Odlewni Żeliwa w Śremie i Klub HDK przy PKP Kłodzko. W roku 2006 z powodu zaprzestania działalności, kilka klubów opuściło szeregi Stowarzyszenia - Klub SHDK RP w Ostrowcu Świętokrzyskim, Klub SHDK RP z Miączyna, Klub SHDK RP z Kleczewa i Klub SHDK RP z Zamościa.
 
   V Kongres odbył się w 2006 roku w Ślesinie k/Konina. Prezesem został Antoni Szałek
z Klubu HDK przy KWB "Adamów", a siedzibą Rady Głównej zostało miasto Turek. Po kolejnym V Kongresie do Stowarzyszenia HDK RP należy 26 Klubów HDK.
   Stowarzyszenie jest organizacją zarejestrowaną jako organizacja pożytku publicznego o nr KRS 0000186577, pręznie się rozwija. Wstępują kolejne Kluby.: Klub HDK „Cenne Krople" ze Zbąszynia, Klub HDK im J. Aleksandrowicza przy NSK „PZL- Mielec”, Klub HDK przy OSP w Dusznikach Zdroju, Klub HDK „Krople Życia" z Ostrowa Wielkopolskiego, Klub SHDK RP "Ziemi Tułowickiej" z Tułowic k. Opola.
 
Dołączyły - w 2008 r.: Klub HDK RP "Z Sercem na Dłoni" z Bytomia Odrzańskiego i "Kropla życia" z Nowego Miasteczka. 
W 2010 r. - Klub HDK RP przy Zakładach Koksowniczych "VICTORIA" S.A . w Wałbrzychu
oraz Młodzieżowy Klub SHDK RP "PIJAFKA" przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Sycowie.
 
VI Kongres obradował 25 września 2010 roku. w Ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym PRZYSTAŃ-GOSŁAWICE AS PAK Konin. Prezesem został Tomasz Ogrodnik z klubu SHDK RP "Kolejarz" im. dr med. Ireny Białówny w Białymstoku.
W 2011 roku przyjety do Stowarzyszenia klub SHDK RP przy MDK w Mikołowie. obradował 25 września 2010 roku. w Ośrodku rekreacyjno-wypoczynkowym PRZYSTAŃ-GOSŁAWICE AS PAK Konin. Prezesem został Tomasz Ogrodnik z klubu SHDK RP "Kolejarz" im. dr med. Ireny Białówny w Białymstoku.
W 2011 roku przyjety do Stowarzyszenia klub SHDK RP przy MDK w Mikołowie.
W 2012 przyjęto trzy kluby:

Powiatowo-Miejski Klub SHDK RP w Pruszkowie
Klub SHDK RP im. dr praw Andrzeja Ferstena przy Centrali PKP S.A. w Warszawie
Klub SHDK RP im. Henryka Dunanta przy RSM w Rudzie Śląskiej

16 czerwca 2012r. odbył się Kongres Nadzwyczajny, który został zwołany na pisemną prośbę 16 klubów. Na Kongresie została wybrana i zatwierdzona Główna Komisja Rewizyjna a Przewodniczącym wybrany został Józef Tadeusz Lesiński

Do Stowarzyszenia przyjęto kolejny klub Klub SHDK RP przy KWK "Bolesław Śmiały"
w Łaziskach Górnych

15 września 2012r. na spotkaniu Rady Głównej w Szymocicach, szeregi Stowarzyszenia opuścił klub przy GK ZE "PAK" S.A. Elektrownia Konin w Koninie

16 marca 2013r. na spotkaniu Rady Głównej w Dąbrowie Górniczej przyjęto w szeregi Stowarzyszenia Miejski Klub HDK z Piotrkowa Trybunalskiego.

Szeregi Stowarzyszenia opuściły:
Klub SHDK RP w Szczytnej
Klub SHDK RP im. "Dziewięciu z Wujka" przy KWK "Wujek" w Katowicach

15 czerwca 2013r. na spotkaniu Rady Głównej w Piotrkowie Trybunalskim przyjęto w szeregi Stowarzyszenia Policyjny Klub SHDK RP w Gdyni

14 grudnia 2013r. na spotkaniu Rady Głównej w Dąbrowie Górniczej przyjęto w szeregi Stowarzyszenia:

Klub HDK w Szczytnej
Policyjny Klub HDK w Stargardzie Szczecińskim

15 marca 2014r. na spotkaniu Rady Głównej w Dąbrowie Górniczej przyjęto w szeregi Stowarzyszenia:

Klub HDK KWK "Julian" w Piekarach Śląskich

07 czerwca 2014r. na spotkaniu Rady Głównej w Policach przyjęto w szeregi Stowarzyszenia:

Klub HDK im. Stoczni Gdynia w Gdyni

   VII Kongres obradował 13 września 2014 roku. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Dąbrowie Górniczej. Prezesem ponownie został Tomasz Ogrodnik z klubu SHDK RP "Kolejarz" im. dr med. Ireny Białówny w Białymstoku.

Na spotkaniu Rady Głównej w Dąbrowie Górniczej przyjęto w szeregi Stowarzyszenia:

Klub HDK w Kutnie

Szeregi Stowarzyszenia opuścił Miejski Klub HDK z Piotrkowa Trybunalskiego

W Stowarzyszeniu działają obecnie 34 kluby.