Jubileusz 35. lat Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej - Gdynia 23-25 czerwca 2024 r. w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Smaller Default Larger

 

W dniu 14 grudnia 2019 r. odbył się zjazd Prezesów i Rady Głównej Stowarzyszenia HDK Rzeczypospolitej Polskiej. Tradycyjnie już spotkanie otworzył prezes Stowarzyszenia Tomasz Ogrodnik. Powitał zebranych, którzy przybyli na zjazd wraz zaproszonymi gośćmi. W trakcie omówiono wiele różnych spraw i problemów, również zaplanowano terminy zjazdów Stowarzyszenia na 2020 r. Kluczowymi zagadnieniami było zdyscyplinowanie i wywiązywanie się z założeń statutowych. Został przyjęty w struktury kolejny Klub HDK, który to posiada wieloletnią tradycję i historię z tym związaną w oddawaniu krwi. Jest Klub HDK przy Elektrowni Turów zaś Peresem tego klubu jest Jarosław Orfeusz Żelazo. Wszelkie informacje co do terminów spotkań w odpowiednich zakładkach. Na spotkaniu omówiono również między innymi sprawy dotyczące funkcjonowania SHDK RP, sprawy wniosków na odznaczenia, terminowości rozliczenia się klubów za rok 2019, promocję krwiodawstwa na terenie całego kraju oraz wiele istotnych i ważnych tematów związanych z Honorowym Krwiodawstwem i działalnością samego SHDK RP i klubów do niego należących. Na koniec krwiodawcy złożyli sobie nawzajem tradycyjnie już opłatkiem życzenia świąteczne i noworoczne.

Zdjęcia ze spotkania