Jubileusz 35. lat Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej - Gdynia 23-25 czerwca 2024 r. w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Smaller Default Larger

   W dniu 04.06.2022 r. w Śremie  odbyły się kolejne obrady RG i RP SHDK RP. Frekwencja nam dopisała, uprawnionych do głosowania było 28 osób. Obradom przewodniczył Tomasz Ogrodnik, a protokół sporządziła Agnieszka Ziętek. Po wybraniu Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków i stwierdzeniu prawomocności przystąpiono do obrad.

   Przed rozpoczęciem obrad uhonorowano Klub HDK ‘Dar” przy Wałbrzyskich Zakładach Koksowniczych z okazji pięknego jubileuszu Klubu. Na wniosek Klubu „Ostoja” z Łukowa podjęto uchwałę o wykreśleniu tego Klubu ze struktur SHDK RP.
Następnie przedstawione były sprawozdania merytoryczne i finansowe, które potem zostały przyjęte przez zebranych uchwałami.

   Omówiono działalność SHDK RP od ostatnie spotkania. Podjęto uchwałę o przyjęciu rezygnacji z funkcji Sekretarza RG Kamili Sawickiej oraz uzupełniono skład RG do czasu Kongresu podejmując uchwałę o powołaniu na to stanowisko Agnieszki Ziętek. Prezes Tomasz Ogrodnik przekazał informację o współpracy z MZ oraz z NCK, oraz o obowiązkach sprawozdawczych, które powinny być dopełnione. Przewodniczący GKR przedstawił informację o kontroli RG mając tylko bardzo delikatne uwagi łatwe do poprawienia.

   Obrady trwały prawie 8 godzin. Omawiano sprawy związane ze zbliżającym się Kongresem SHDK RP w dniu 24 września 2022 w Rzeszowie. Nastapiły przygotwania do Kongresu.

Zdjęcia: Julian Aleksander Michaś
Opracował: Marek Roman