Jubileusz 35. lat Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej - Gdynia 23-25 sierpnia 2024 r. w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Smaller Default Larger

VIII Kongres SHDK RP

Odbył się w Dąbrowie Górniczej Kongres SHDK RP w dniu 22.09.2018 r. Przyjęto sprawozdanie merytoryczne RG SHDK RP oraz sprawozdanie finansowe. Przyjęto również sprawozdanie z pracy GKR. Udzielono ustępującej RG SHDK RP jednogłośnie absolutorium i votum zaufania. Udzielono jednogłośnie absolutorium Głównej Komisji Rewizyjnej. Przyjęto nowy statut - tekst jednolity.
 
Wybrano nowe władze SHDK RP na kadencję 2018-2022 w osobach:
Rada Główna:
Prezes RG SHDK RP - Tomasz Ogrodnik
Wiceprezes RG SHDK RP - Wojciech Krełowski
Wiceprezes RG SHDK RP - Leszek Nowak
Skarbnik RG SHDK RP - Darosław Malara
Sekretarz RG SHDK RP - Kamila Sawicka
 
Wybrano nową Główną Komisję Rewizyjną SHDK RP w osobach;
Piotr Pękalski - Przewodniczący GKR
Bartłomiej Siwiński - członek GKR
Andrzej Bugielski - Członek GKR
Jacek Matusiak - członkek GKR