Jubileusz 35. lat Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej - Gdynia 23-25 sierpnia 2024 r. w Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

Smaller Default Larger
W dniu 14 grudnia 2019 r. odbył się zjazd Prezesów i Rady Głównej Stowarzyszenia HDK Rzeczypospolitej Polskiej. Tradycyjnie już spotkanie otworzył prezes Stowarzyszenia Tomasz Ogrodnik. Powitał zebranych, którzy przybyli na zjazd wraz zaproszonymi gośćmi. W trakcie omówiono wiele różnych spraw i problemów, również zaplanowano terminy zjazdów Stowarzyszenia na 2020 r. Kluczowymi zagadnieniami było zdyscyplinowanie i wywiązywanie się z założeń statutowych. Został przyjęty w struktury kolejny Klub HDK, który to posiada wieloletnią tradycję i historię z tym związaną w oddawaniu krwi. Jest Klub HDK przy Elektrowni Turów zaś Peresem tego klubu jest Jarosław Orfeusz Żelazo. Wszelkie informacje co do terminów spotkań w odpowiednich zakładkach. Na spotkaniu omówiono również między innymi sprawy dotyczące funkcjonowania SHDK RP, sprawy wniosków na odznaczenia, terminowości rozliczenia się klubów za rok 2019, promocję krwiodawstwa na terenie całego kraju oraz wiele istotnych i ważnych tematów związanych z Honorowym Krwiodawstwem i działalnością samego SHDK RP i klubów do niego należących. Na koniec krwiodawcy złożyli sobie nawzajem tradycyjnie już opłatkiem życzenia świąteczne i noworoczne.

Zdjęcia ze spotkania


VIII Kongres SHDK RP

Odbył się w Dąbrowie Górniczej Kongres SHDK RP w dniu 22.09.2018 r. Przyjęto sprawozdanie merytoryczne RG SHDK RP oraz sprawozdanie finansowe. Przyjęto również sprawozdanie z pracy GKR. Udzielono ustępującej RG SHDK RP jednogłośnie absolutorium i votum zaufania. Uudzielono jednogłośnie absolutorium GKR. Przyjęto nowy statut - tekst jednolity.
 
Wybrano nowe władze SHDK RP na kadencję 2018-2022 w osobach:
Rada Główna:
Prezes RG SHDK RP - Tomasz Ogrodnik
Wiceprezes RG SHDK RP - Wojciech Krełowski
Wiceprezes RG SHDK RP - Leszek Nowak
Skarbnik RG SHDK RP - Darosław Malara
Sekretarz RG SHDK RP - Kamila Sawicka
 
Wybrano nową Główną Komisję Rewizyjną SHDK RP w osobach;
Piotr Pękalski - Przewodniczący GKR
Bartłomiej Siwiński - członek GKR
Andrzej Bugielski - Członek GKR
Jacek Matusiak - członkek GKR